Kindercoaching

Ieder kind is mooi en uniek, met eigen unieke kwaliteiten. En dat is prachtig! Soms heeft
een kind tijdelijk iemand nodig om daar weer bij te kunnen, om weer vrij en blij te kunnen stralen.

Yoga Breukelen  biedt coaching voor ouders en kinderen. Ook ouders kunnen soms behoefte hebben aan handvatten bij het begeleiden van hun kind. Een coach luistert, stelt vragen, geeft feedback, houdt je een spiegel voor en kan adviezen geven.

Kindercoaching bij Kindercoaching Breukelen maakt naast coachtechnieken als cognitieve gedragstherapie en spel, vooral gebruik van lichaamsgerichte- en creatieve coaching. Hieronder vallen bijvoorbeeld EFT, de Krachtspel Methode©, mindfulness, yoga en allerlei creatieve werkvormen.

Het lichaam is een prachtig instrument. Het vertelt je precies hoe het met je is en wat je nodig hebt. Want: soms is alleen anders denken niet genoeg om je ook anders te voelen. Daarom betrekken we het lichaam erbij, zodat denken en voelen weer een geheel vormt. Dit, aangevuld met creatieve coaching, waarin een kind emoties kan verwerken en leren hanteren, is een stevige gereedschapskist: Een kind dat leert vertrouwen op zijn of haar eigen lichaam en om kan gaan met emoties, vergroot zijn zelfvertrouwen en staat stevig in de wereld.

Wanneer coaching?

Coaching wordt veelal ingezet als ouders het gevoel hebben vast te lopen met hun kind, als zij inschatten dat hun kind hulp nodig heeft of een kind dat zelf aangeeft. Dat kan zijn thuis of op school of in ‘de wereld buiten’. Voorbeelden van coachvragen zijn: Omgaan met: hoog sensitiviteit, allerlei wel of niet gediagnosticeerde etiketten, faalangst, vergroten zelfvertrouwen of vertrouwen in anderen, concentratie, grenzen stellen, sociaal emotionele ontwikkeling, pestgedrag, verdriet en verlies, slaapproblemen, vermoeidheid, ziekte, beeld denken en dyslexie. Voor ouders kunnen deze vragen ook tot een coachvraag leiden. We zijn immers ook als ouders ook maar mensen. En dan kan het heel fijn zijn om eens met een professional te sparren.

Verloop en resultaat traject

Coach trajecten bij Kindercoaching Breukelen zijn altijd kortdurend. Ik houd van effectief en helder. Een traject bestaat uit een intake en gemiddeld drie tot vijf sessies, die ieder ongeveer een uur duren. De sessies vinden plaats in een van de studio’s van Yoga Breukelen, en als het weer het toelaat, kunnen we ook naar buiten gaan voor een wandelcoaching. Na een traject, is nog niet alles perse helemaal ‘opgelost’, maar hebben kind en ouders genoeg bagage om op eigen kracht verder te gaan en het leven met vertrouwen tegemoet te treden.

 ‘Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’.
Pipi Langkous