Coaching

Yoga Breukelen biedt coaching voor kinderen en volwassenen. Coachen is iemand een spiegel voorhouden. Een coach luistert, stelt vragen en geeft feedback, verbaal of non-verbaal, middels yoga, mindfulness, creatieve therapie en gesprekken. Zo krijg jij als coachee inzicht in je vraag, situatie en gedrag. Dat biedt een vertrekpunt voor veranderingen die beklijven.

Of je nu kind of volwassen bent, in de kern gaat het om de vragen: wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik? Yoga Breukelen begeleidt je om vanuit jouw persoonlijke kwaliteiten antwoorden te krijgen op je eigen vragen en om je gestelde doelen te bereiken.

Welke resultaten kun je verwachten?
Je bent je bewuster van je gedrag, waardoor je kunt  kiezen welk  gedrag je in gaat zetten. Je blijft  authentiek, maar stemt wel af op persoon, situatie en doel. Daardoor ervaar je minder stress, meer tijd, meer resultaat, ruimte, mogelijkheden en energie. Kortom… meer werk- en/of leef plezier!

Wanneer coaching?
Voorbeelden van klachten zijn ademhalingsproblemen, herstellen na periode van ziekte of trauma, overprikkeling bij hoog sensitiviteit, slapeloosheid, opklimmen uit burn-out, chronische vermoeidheid, somberheid, vraagstukken op het gebied van loopbaan, zingeving en vele andere vragen. 

Na een sessie of vijf, zijn de meeste mensen in staat om in te stromen in de reguliere yoga lessen, of om via een andere weg zelf verder te gaan.

Vormen van coaching:

Verbale gesprekken, lichaamsgerichte coaching (middels yoga en gesprekken) , yin medicine, EFT en creatieve coaching.

‘Nothing ever goes away until it has taught us what we need to know’.
Pema Chodrun